Termeni si conditii de utilizare Naumann.ro

Prezentul document reglementează comportamentul şi folosirea site-ului naumann.ro, accesibil la domeniul web www.naumann.ro, împreună cu toate subdomeniile acestuia, de către orice persoană care îl accesează/vizitează (denumită în continuare Utilizator).

1. Aplicare


Website-ul www.naumann.ro împreună cu toate subdomeniile acestuia (denumit în cele ce urmează Website) este pus la dispoziţie de către SC SFR HOME EQUIPMENT SRL. Accesul şi utilizarea acestui Website se supun prezenţilor Termeni şi Condiţii de utilizare şi se completează, acolo unde este cazul, cu reglementările legale in vigoare. Accesând şi/sau utilizând Website-ul se consideră că sunteţi implicit de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare. Datele personale pe care le veţi furniza prin intermediul site-ului vor fi tratate în conformitate cu Declaraţia de confidenţialitate.

2. Restricţii referitoare la drepturile de proprietate intelectuală
Website-ul conţine elemente protejate de reglementări europene şi internaţionale privind drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi denumirile comerciale, logo-urile, fotografiile, fişierele video, fişierele audio, textele, design-ul grafic (denumite în cele ce urmează Conţinut). Fără a modifica orice restricţii suplimentare impuse de legile în vigoare, pentru a proteja aceste drepturi, se aplică următoarele restricţii privind utilizarea Website-ului:
• Nicio parte a acestui Website nu poate fi copiată prin mijloace electronice sau de orice alt fel, fără excepţie. Este interzisă reproducerea oricărei părţi a acestui Website pe orice alt site de internet fără acordul SC SFR HOME EQUIPMENT SRL.
• Mărcile şi denumirile comerciale, aşa cum sunt utilizate pe Website, nu pot fi afişate sau utilizate în orice altă modalitate fără acordul scris prealabil al SC SFR HOME EQUIPMENT SRL.
• SC SFR HOME EQUIPMENT SRL interzice utilizarea acestui Website şi a Conţinutului în scop comercial.
• Se pot realiza legături către Website în măsura în care acestea trimit către pagina principală. Este interzisă realizarea unor legături către subpagini sau către Conţinut, direct către alte părţi ale Website-ului, excepţie făcând situaţiile aprobate.
• Este interzisă vizitarea Website-ului prin mijloace automate (de exemplu, prin utilizarea unor programe de tip „crawler” sau „autobots”) pentru a descărca sistematic informaţii de pe acesta sau pentru a face legătura funcţională dintre Conţinutul Website-ului şi un alt site.
3. Limitarea răspunderii
SC SFR HOME EQUIPMENT SRL şi nicio altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea acestui Website nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio pierdere, daună sau niciun cost, precum şi pentru nicio daună directă, accidentală, secundară, specială sau tipică rezultată din utilizarea Website-ului sau a serviciilor (inclusiv responsabilitatea pentru transmiterea întârziată sau incorectă a informaţiilor, întreruperea, suspendarea sau anularea Website-ului), fără excepţie.
De asemenea, SC SFR HOME EQUIPMENT SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru daune asupra echipamentului sau viruşi care pot infecta calculatorul ca urmare a accesării, utilizării sau vizitării Website-ului sau a utilizării conţinutului acestuia.
Utilizarea şi vizitarea Website-ului se face pe propria răspundere a Utilizatorilor.
SC SFR HOME EQUIPMENT SRL nu oferă garanţii de nici un fel, implicite sau explicite, privind accesarea de către utilizatori a site-ului.
S-a acordat o atenţie deosebită Conţinutului şi corectitudinii informaţiei prezentate pe Website. Cu toate acestea, SC SFR HOME EQUIPMENT SRL nu oferă nicio garanţie că acest Website şi informatiile prezentate vor răspunde cerinţelor utilizatorului, că Website-ul nu va înregistra întreruperi, că va furniza prompt informaţii, că va fi securizat şi lipsit de erori. De asemenea, nu oferă nicio garanţie în ceea ce priveşte rezultatul obţinut ca urmare a utilizării Website-ului.
Orice materiale şi/sau informaţii descărcate sau obţinute printr-o altă modalitate ca urmare a utilizării Website-ului se utilizează pe propria răspundere.

4. Declaraţia de confidenţialitate
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SFR HOME EQUIPMENT SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Este posibil să utilizaţi site-ul fără a fi nevoiţi să ne furnizaţi informaţii personale, dar dacă doriţi să folosiţi anumite servicii pe care vi le oferim vă vor fi cerute informaţii personale ca: nume, adresă de e-mail, adresă domiciliu, număr telefon. Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea lor către noi.
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale, acestea fiind necesare pentru a avea posibilitatea obţinerii premiilor acordate în cadrul concursurilor realizate de SC SFR HOME EQUIPMENT SRL, dar şi în scopul îmbunătăţirii produselor şi serviciilor noastre astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastă şi pentru a vă furniza noutăţi despre produsele şi serviciile oferite de noi. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat şi imposibilitatea oferirii serviciilor şi produselor la care aţi fi îndreptăţiţi.
Informaţiile înregistrate sunt folosite exclusiv de către SC SFR HOME EQUIPMENT SRL, nu pot fi vândute şi vor putea fi puse la dispoziţia unor terţe persoane cu informarea şi acceptul dumneavoastră prealabil. Conform datelor pe care le furnizaţi veţi fi contactat(ă) prin telefon, poştă sau e-mail.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de informare (art.12), de acces la date (art.13), de opoziţie (art.15), de a vă adresa justiţiei (art.18). Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate şi semnate la adresa: SC SFR HOME EQUIPMENT SRL, Calea Dorobanti nr. 220-222, et.1, ap. 4, Sector 1, Bucureşti.
Transmiterea datelor personale unor autorităţi sau instituţii de stat se va face numai în cazul în care suntem obligaţi la aceasta conform legislaţiei române în vigoare.
Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
SC SFR HOME EQUIPMENT SRL este înregistrată la ANSPDCP ca Operator de Date cu Caracter Personal cu nr: 23687.

5. Informaţii generale
SC SFR HOME EQUIPMENT SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii prezentului acord, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, fără nicio formalitate şi fără preaviz. Modificările vor fi afişate în această pagină şi vor avea efect imediat. Accesul în Website implică faptul că dumneavoastră aţi luat la cunoştinţă şi v-aţi dat acordul asupra noilor termeni.
SC SFR HOME EQUIPMENT SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Website-ul, structura şi arhitectura acestuia sau elementele de design, fără nicio formalitate şi fără notificare prealabilă.

6. Lege aplicabilă


Aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare sunt reglementaţi şi interpretaţi în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Instanţa competentă de la sediul SC SFR HOME EQUIPMENT SRL va avea jurisdicţie exclusivă pentru soluţionarea disputelor ce pot apărea din termenii şi conditiile de utilizare sau în legătura cu aceştia.

SC SFR HOME EQUIPMENT SRL

Nr. ord. reg. com./an: J40/10713/2013
C.U.I.: 32182660; Atribut fiscal: RO
Sediul: Calea Dorobanţi nr. 220-222, et. 1, ap. 4, Bucureşti 1, 010586
Contul: RO59BUCU1112234234021RON
Banca: ALPHA BANK, Sucursala Dorobanţi
Tel.: 021-230.01.13
Fax: 021-233.96.90