REGULAMENTUL PROMOTIEI NAUMANN

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promotionale “OLIMPIADA TOMATELOR” (denumita in continuare „Campania Promotionala”) este societatea comerciala SFR HOME EQUIPMENT S.R.L., avand sediul in Bucuresti, Calea Dorobanti nr. 220-222 ,  Sector 1, numarul in Registrul Comertului J40/10713/2013, CUI 32182660, denumit in continuare „SFR”.

Campania Promotionala se va derula in temeiul prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. SFR isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, dar nu inainte de a anunta participantii.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania Promotionala este organizata si se va desfasura in magazinele care comercializeaza produsele Masina de tocat Naumann NM-120 si Masina de tocat Naumann NM-300 PLUS importate de S.C. SFR HOME EQUIPMENT S.R.L.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania Promotionala se desfasoara in perioada 21 iulie 2014 – 30 septembrie 2014.

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

La aceasta Campanie Promotionala participa produsele Masina de tocat Naumann NM-120 si Masina de tocat Naumann NM-300 PLUS importate de S.C. SFR HOME EQUIPMENT S.R.L.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campania Promotionala are dreptul sa participe orice persoana fizica sau juridica, avand cetatenia romana si domiciliul / sediul in Romania. Nu au dreptul sa participe angajatii S.C. SFR HOME EQUIPMENT S.R.L., ai magazinelor in care se va desfasura Campania Promotionala, precum si rudele de gradul intai ale acestora.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Persoanele care achizitioneaza unul dintre produsele participante in perioada 21 iulie 2014 – 30 septembrie 2014, completeaza si trimit pana la 05 octombrie 2014 (data postei) talonul detasabil din certificatul de garantie al produsului (auto-adresat si cu corespondenta raspuns platita) sau se inscriu online pe www.naumann.ro vor intra in tragerea la sorti si vor primi automat 6 luni extra-garantie la produs. Adresa de trimitere inscrisa pe talon este: SFR HOME EQUIPMENT S.R.L., O.P. 63, C.P. 58, 014880, Sector 1, Bucuresti, Romania.

Consumatorul trebuie sa pastreze pentru validare:

– dovada de achizitionare (bon fiscal sau factura)

– certificatul de garantie al produsului.

Premiile vor fi oferite prin tragere la sorti, care va avea loc la data de 15 octombrie 2014, ora 16.00, la sediul SFR.

Doar acele taloane care intrunesc conditiile de mai sus vor fi luate in considerare, iar premiile vor fi trimise prin curier sau Posta Romana, cu confirmare de primire, pana la data de 15 noiembrie 2014.

Participantii la competitie vor primi premiul o singura data. Premiul tragerii la sorti nu poate fi inlocuit, nu poate fi incasata contravaloarea sau transferata catre o terta persoana.

SFR isi asuma responsabilitatea tuturor taxelor care depind de premiu (inclusiv TVA), pana la sfarsitul lunii decembrie 2014.

SECTIUNEA 7. CONDITIILE DE VALIDARE A CASTIGATORILOR

Pentru a participa la aceasta promotie, cumparatorul trebuie sa intruneasca conditiile de la sectiunea 5 si sa achizitioneze in perioada promotiei unul din cele doua produse participante.

Cumparatorul trebuie sa completeze talonul detasabil din certificatul de garantie al produsului cu urmatoarele date: nume si prenume, oras, adresa, localitate, numar telefon, email, tip produs, model produs, serie produs, magazin, numar factura/ bon fiscal, data achizitionarii.

Pentru ca un premiu sa poata fi validat trebuie indeplinite simultan urmatoarele conditii:

1. participantii sa indeplineasca dreptul de participare la promotie, in acord cu prevederile sectiunii 5 din prezentul regulament.

2. talonul sa fie completat cu datele mentionate anterior la sectiunea 7.

3. participantii sa poata furniza la cerere bonul fiscal sau factura si certificatul de garantie, dupa o modalitate de furnizare agreata.

Cumparatorii pot participa la promotie cu unul sau mai multe bonuri fiscale. Fiecare talon de participare trebuie sa intruneasca toate conditiile de validitate.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

SFR se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze taxele datorate pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 

SECTIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre SFR si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 10.  INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a SFR dar nu inainte de a anunta participantii.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “OLIMPIADA TOMATELOR” este disponibil in mod gratuit in magazinele participante, incepand cu data de 21.07.2014 (prima zi de oferta promotionala) si pana in data de 05.10.2014, pe site-ul www.naumann.ro sau poate fi solicitat Organizatorului la: SFR HOME EQUIPMENT S.R.L. Bucuresti, Calea Dorobanti nr. 220-222, et.1, ap. 4, Sector 1, Bucuresti, tel. 021.230.01.13, fax.: 021.233.96.90, email.: office@naumann.ro.

Pentru participarea la promotie cumparatorii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea la promotie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Participarea la promotie implica acceptul participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de S.C. SFR HOME EQUIPMENT S.R.L. in scopul unor potentiale informatii ulterioare din partea S.C. SFR HOME EQUIPMENT S.R.L.

SFR se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia companiilor implicate in organizarea promotiei.

La cerea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa S.C. SFR HOME EQUIPMENT S.R.L., Calea Dorobanti nr. 220-222, et. 1, ap. 4, Sector 1, Bucuresti, Operatorul se obliga:

– sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

– sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

– sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

SFR se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata va aduce la cunostinta drepturile conforme Legii 677/ 2001.

SC SFR HOME EQUIPMENT SRL este înregistrată la ANSPDCP ca Operator de Date cu Caracter Personal cu nr: 23687.

 

 

SECTIUNEA 13. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei Promotionale “OLIMPIADA CARNATILOR” nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea bonurilor de casa fiscale participante la promotie sau de continutul acestora. SFR nu isi asuma responsabilitatea pentru bonurile de casa fiscale deteriorate, necorespunzatoare din punct de vedere al conditiilor mentionate anterior.

SFR are dreptul de a invalida bonurile de casa fiscale care nu indeplinesc toate conditiile de participare.

 

SECTIUNEA 14. DIVERSE

Prin inscrierea la Campania Promotionala “OLIMPIADA TOMATELOR” organizata de S.C. SFR HOME EQUIPMENT S.R.L., participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

SFR nu isi asuma raspunderea pentru:

– taloanele trimise pe alta adresa decat cea a SFR;

– taloanele expediate dupa data de 05.10.2014 (data postei);

– taloanele necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.

Numele participantilor care castiga premii in conformitate cu actualul Regulament vor fi publicate pe site-ul www.naumann.ro